7.roA?nA�k BA�hu StA�A�brnou stezkou se konA? 17.listopadu 2017.

 

VA?sledky:A�vA?sledky-bA�hu-stA�A�brnou-stezkou-2017

 

 

Pro zA?vodnA�ky budou pA�ipraveny dvA� hlavnA� trasy (6750m a 4250m) a dA�tskA� trasy dle vA�kovA?ch kategoriA�. Pro vA?echny pak doprovodnA? program.

Prezentace, start a cA�l vA?ech tratA� je na VA�trovech u HA?laA?ky.

Akce je poA�A?danA? za podpory MA�sta TA?bora, pA�A�mA�stskA� A?A?sti Horky a VA�trovy, ve spoluprA?ci s KA?T.

Pro vA?echny zA?vodnA�ky je pA�ipraveno obA?erstvenA�, startovnA� A?A�slo na pamA?tku, pro nejlepA?A� medaile.

StartovnA� se neplatA�.

ZA?vodnA� tratA� budou pA�ipraveny pro vA?echny kategorie.

Program:

13:00-13:20hod. Prezentace hlavnA�ch zA?vodA?

13:30hod. Start hlavnA�ho zA?vodu na 6750m A�(trasa „A“)

(VA�trovy – BabA� hora – A?elkovice – Horky – VA�trovy)

MuA?i a A?eny (2002-1978), muA?i a A?eny do 50 let A�(1977-1968), muA?i a A?eny do 60 let (1967-1958) muA?i a A?eny nad 60 let (1957 a starA?A�)

MuA?i a A?eny si mohou vybrat z trasy „A“ a z trasy „B“

13:30hod. Start II.hlavnA�ho zA?vodu na 4250m (trasa „B“)

(VA�trovy – SpodnA� VA�trovy – Horky – VA�trovy)

MuA?i a A?eny (2002-1978), muA?i a A?eny do 50 let A�(1977-1968), muA?i a A?eny do 60 let (1967-1958) muA?i a A?eny nad 60 let (1957 a starA?A�), starA?A� A?A?ci a A?A?kynA� vytrvalci (2003-2004)

StarA?A� A?A?ci si mohou vybrat z trasy „B“ a ze zA?vodu na 1350m

13:35 – 14:00hod. Prezentace dA�tskA?ch zA?vodA?

14:00 – 16:00hod. DA�tskA� zA?vody a vyhlaA?ovA?nA� vA?dledkA?

16:00hod. CharitativnA� zA?vod na podporu DA�tskA�ho Domova RadenA�n

16:00 – 18:00hod. VeA?ernA� vA?stup na rozhlednu HA?laA?ku

 

DA�tskA� trasyA�(za pA�A�znivA�ho poA?asA�):

StarA?A� A?A?ci a A?A?kynA� (2003-2004) – 1350m (3 kola po silnici kolem HA?laA?ky)

MladA?A� A?A?ci a A?A?kynA� (2005-2006) – 900m (2 kola po silnici kolem HA?laA?ky)

StarA?A� pA�A�pravka chlapci a dA�vky (2007-2008) – 450m (1 kolo po silnici kolem HA?laA?ky)

MladA?A� pA�A�pravka chlapci a dA�vky (2009-2010) – 300m

PA�edpA�A�pravka chlapci a dA�vky (2011-2012) – 200m

NejmenA?A� dA�ti (2013 a mladA?A�) – 50m

 

DA�kujeme VA?em partnerA?m akce!

cus

89409

radioblanik_logo

taborsko

horky-01

logo-mesto-tabor

TA?BOR – VAsTROVY

PA?A?MAsSTSKA? A?A?ST

Ing. Adam Bauer

kctta300