7.roA?nAi??k BAi??hu StAi??Ai??brnou stezkou se konA? 17.listopadu 2017.

 

VA?sledky:Ai??vA?sledky-bAi??hu-stAi??Ai??brnou-stezkou-2017

 

 

Pro zA?vodnAi??ky budou pAi??ipraveny dvAi?? hlavnAi?? trasy (6750m a 4250m) a dAi??tskAi?? trasy dle vAi??kovA?ch kategoriAi??. Pro vA?echny pak doprovodnA? program.

Prezentace, start a cAi??l vA?ech tratAi?? je na VAi??trovech u HA?laA?ky.

Akce je poAi??A?danA? za podpory MAi??sta TA?bora, pAi??Ai??mAi??stskAi?? A?A?sti Horky a VAi??trovy, ve spoluprA?ci s KA?T.

Pro vA?echny zA?vodnAi??ky je pAi??ipraveno obA?erstvenAi??, startovnAi?? A?Ai??slo na pamA?tku, pro nejlepA?Ai?? medaile.

StartovnAi?? se neplatAi??.

ZA?vodnAi?? tratAi?? budou pAi??ipraveny pro vA?echny kategorie.

Program:

13:00-13:20hod. Prezentace hlavnAi??ch zA?vodA?

13:30hod. Start hlavnAi??ho zA?vodu na 6750m Ai??(trasa „A“)

(VAi??trovy – BabAi?? hora – A?elkovice – Horky – VAi??trovy)

MuA?i a A?eny (2002-1978), muA?i a A?eny do 50 let Ai??(1977-1968), muA?i a A?eny do 60 let (1967-1958) muA?i a A?eny nad 60 let (1957 a starA?Ai??)

MuA?i a A?eny si mohou vybrat z trasy „A“ a z trasy „B“

13:30hod. Start II.hlavnAi??ho zA?vodu na 4250m (trasa „B“)

(VAi??trovy – SpodnAi?? VAi??trovy – Horky – VAi??trovy)

MuA?i a A?eny (2002-1978), muA?i a A?eny do 50 let Ai??(1977-1968), muA?i a A?eny do 60 let (1967-1958) muA?i a A?eny nad 60 let (1957 a starA?Ai??), starA?Ai?? A?A?ci a A?A?kynAi?? vytrvalci (2003-2004)

StarA?Ai?? A?A?ci si mohou vybrat z trasy „B“ a ze zA?vodu na 1350m

13:35 – 14:00hod. Prezentace dAi??tskA?ch zA?vodA?

14:00 – 16:00hod. DAi??tskAi?? zA?vody a vyhlaA?ovA?nAi?? vA?dledkA?

16:00hod. CharitativnAi?? zA?vod na podporu DAi??tskAi??ho Domova RadenAi??n

16:00 – 18:00hod. VeA?ernAi?? vA?stup na rozhlednu HA?laA?ku

 

DAi??tskAi?? trasyAi??(za pAi??Ai??znivAi??ho poA?asAi??):

StarA?Ai?? A?A?ci a A?A?kynAi?? (2003-2004) – 1350m (3 kola po silnici kolem HA?laA?ky)

MladA?Ai?? A?A?ci a A?A?kynAi?? (2005-2006) – 900m (2 kola po silnici kolem HA?laA?ky)

StarA?Ai?? pAi??Ai??pravka chlapci a dAi??vky (2007-2008) – 450m (1 kolo po silnici kolem HA?laA?ky)

MladA?Ai?? pAi??Ai??pravka chlapci a dAi??vky (2009-2010) – 300m

PAi??edpAi??Ai??pravka chlapci a dAi??vky (2011-2012) – 200m

NejmenA?Ai?? dAi??ti (2013 a mladA?Ai??) – 50m

 

DAi??kujeme VA?em partnerA?m akce!

cus

89409

radioblanik_logo

taborsko

horky-01

logo-mesto-tabor

TA?BOR – VAsTROVY

PA?A?MAsSTSKA? A?A?ST

Ing. Adam Bauer

kctta300