17.11.2016, VAi??trovy

SK VAi??trovy uspoAi??A?dal jiA? 6.roA?nAi??k zA?vodu: „BAi??h StAi??Ai??brnou stezkou“

psx_20161117_214504

NejmladA?Ai?? kategorie 1. Daniela LonginovA?, 2.Anna SedlA?kovA?, 3.JiAi??Ai?? Kupsa, ceny pAi??edA?vali Ing.Olga BastlovA? a Karel Schneider

LetoA?nAi?? roA?nAi??k pAi??inesl Ai??adu novinek:

VA?echny trasy zA?vodA? startovaly a konA?ily na VAi??trovech u rozhledny HA?laA?ka. TratAi?? hlavnAi??ch kategoriAi?? se protA?hly na 6,75km a 4,25km. DAi??ti absolvovali svAi?? zA?vody kolem rozhledny. ZA?vod se podaAi??ilo zaAi??adit do projektu „A?us sportuj s nA?mi!“ SouA?A?stAi?? sportovnAi??ho dne byl i charitativnAi?? bAi??h pro DAi??tskA? domov RadenAi??n.

Na hlavnAi?? zA?vod (6750m) vyrazilo 17 bAi??A?cA?. NeA?spAi??A?nAi??jA?Ai?? ze vA?ech byl OndAi??ej Kraus, kterA? zvlA?dl nA?roA?nou kopcovitou trasu za 29 minut 45 sekund. NejrychlejA?Ai?? A?enou byla Jana JiAi??Ai??kovA? s A?asem 35 minut 55 sekund.

ZA?vodnAi??ci byli medailemi ocenAi??ni v devatenA?cti rA?znA?ch kategoriAi??. NejstarA?Ai??m bAi??A?cem byl osmdesA?tiA?tyAi??letA? matador, legenda tA?borskAi??ho bAi??hA?nAi?? a triatlonu Karel Schneider, nejmladA?Ai??m byl tAi??Ai??letA? JiAi??Ai??k Kupsa z Horek.

ZA?vAi??reA?nAi??ho charitativnAi??ho bAi??hu se zA?A?astnilo 102 bAi??A?cA?, 2 koA?A?rky a 3 psi. Za kaA?dAi??ho z nich vAi??noval Ing. Adam Bauer (pAi??edseda SK VAi??trovy) 50 korun na sportovnAi?? A?innost DAi??tskAi??mu domovu RadenAi??n. CelkovA? A?A?stka s darem pana Bauera a kasiA?ky, kam mohli pAi??ispAi??vat vA?ichni A?A?astnAi??ci akce, ve vA?A?i 8076 korun poputuje do DAi??tskAi??ho domova RadenAi??n. DAi??ti z DAi??tskAi??ho domova RadenAi??n se zA?vodu takAi?? zA?A?astnily a odvezly si Ai??adu zA?A?itkA? a medailAi??. Ceny nejlepA?Ai??m pAi??edA?vala panAi?? mAi??stostarostka mAi??sta TA?bor Ing. Olga BastlovA? s legendou tA?borskAi??ho sportu Karlem Schneiderem. VA?ichni A?A?astnAi??ci se mohli dAi??ky Klubu A?eskA?ch turistA? zdarma podAi??vat na rozhlednu HA?laA?ka. Organizace zA?vodA? probAi??hla za pomociAi??pAi??Ai??mAi??stskAi?? A?A?sti Horky a VAi??trovy.

 

VA?sledky:

vysledky-behu-stribnou-stezkou-2016

 

psx_20161117_214504 psx_20161117_214657 psx_20161117_214754 psx_20161117_215049 psx_20161117_215209 psx_20161117_215343 psx_20161117_215440 psx_20161117_215533 psx_20161117_215658 psx_20161117_215826 psx_20161117_215933 psx_20161117_220045 psx_20161117_220147 psx_20161117_220255 psx_20161117_220402 psx_20161117_220653 psx_20161117_220813 psx_20161117_221043

dsc_0037 dsc_0038 dsc_0039 dsc_0040 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0045 dsc_0046 dsc_0047 dsc_0048 dsc_0049 dsc_0050 dsc_0051 dsc_0052

KaA?dA? ze zA?vodnAi??kA? si mohl ponechat startovnAi?? A?Ai??slo na pamA?tku

cislo

 

 

VelkAi?? podAi??kovA?nAi?? patAi??Ai?? vA?em partnerA?m akce:

 

cus

89409

radioblanik_logo

taborsko

horky-01

logo-mesto-tabor

TA?BOR ai??i?? VAsTROVY

PA?A?MAsSTSKA? A?A?ST

Ing. Adam Bauer

kctta300

Komentáře nejsou povoleny.