Rozpisy utkání všech tým

rozpisp všech týmů: Jaro 2018

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY KLUBU

všechny subjekty sdružené v České unii sportu (ČUS), tedy národní svazy,
sportovní kluby a TJ, OS ČUS a KO ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny
Kooperativa a.s. Smlouva č. 4950050842 je platná od 1. ledna 2017. Pojištění se vztahuje na všechny
účastníky akcí pořádaných subjekty sdružených v ČUS (mj. sportovní utkání, sportovní tréninky,
náborové a propagační akce, doprava na tyto akce).

více informací a formulář ke stažení:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html