Sportovní klub Kavas Větrovy pořádá nábor po celý rok

přijít můžete každé úterý a pátek od 17:00hod.