rezervace tenisovA�ho kurtu:

Dana KupkovA? tel. 602 554 425

cena: 80 KA?/hod.